Foredrag om teglværker

Mandag den 12.9. kl. 19.00 på Horsens Bibliotek, Tobaksgården.

Foredragsholdere var Jacob Hanquist Petersen, som har skrevet flere bøger om emnet, samt Verner Bjerge.

Om foredraget:

Der er i Danmark 263 vejnavne, hvor "tegl" indgår. De dækker over 92 forekomster af "Teglværksvej", 51 tilfælde af "Teglgårdsvej" og en række varianter med "parken", "bakken" osv. Men sporene efter teglværkerne og teglgårdene er svære at finde. Der er i dag kun 15 teglværker tilbage i Danmark, som stadig brænder mursten eller tagsten.
I 1997 var der 29, i 1960 225, i 1838 var der 984 i Kongeriget alene, og historisk har der været hen imod 3000 teglværker og teglgårde i Danmark inklusive hertugdømmet Slesvig. De små er lige så vel som de store en del af teglbranchens historie, idet mange af de små lokale teglgårde var forudsætningen for realistisk adgang til teglbyggeri i mange landdistrikter.
Nationalprojektets formål går ud på at indsamle og formidle teglværkernes historie - i  bl.a. bogform. Det er indtil nu blevet til 5 bøger og foredraget vil handle om fremstilling af tegl, men i høj grad også om udvalgte lokale teglværker i Horsens og nærmeste omegn. Der har været næste ti teglværker i eller ganske tæt på Horsens og det er blandt andet disse som der vil sættes fokus på i ord og billeder.