Hvem kan blive medlem og hvordan?

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner. Foreninger, firmaer og institutioner kan optages som støttemedlemmer.

Deltagelse i foreningens aktiviteter sker på medlemmernes eget ansvar, idet foreningen ikke har tegnet og ikke skal tegne forsikring for medlemmerne.

Indmeldelse 

Indmeldelse kan ske ved at rette henvendelse til formanden Benedicte Overgaard, pr. mail: benedicte@overgaard.nu eller evt. på tlf. 7562 9725/4078 2127.

Årskontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, er pr. 1. maj 2019 kr. 175.

 På foreningens generalforsamling den 9. april blev et forslag fra bestyrelsen om genindførelse af et "husstandskontingent" vedtaget.

 Det betyder, at to personer med samme adresse, i stedet for det "normale" enkeltmedlems kontingent til kr. 175, kan få medlemskab for i alt 300 kr.Medlemsskabet er ligesom enkelt – medlems skabet personligt for de to samboende personer.

Medlemskabet indeholder et personligt årskort, og ca. 4 gange årligt tilgår der alle medlemmer et medlemsblad, hvor foreningens aktiviteter er beskrevet.

Medlemmer har gratis adgang til vore foredrag og får rabat på arrangementer, hvor der opkræves entre eller deltagergebyr. Alle er velkomne til vore foredrag, men medlemmer har fortrinsret og ikke-medlemmer opkræves 40,- kr. i entre. Billetter fås på hjemmesiden, se "Køb billetter"  eller ved indgangen.