HORSENS KULTURHISTORISKE FORENING

 

Medlemsblad nr. 48 december 2017

 

red. Benedicte Overgaard

 

__________________www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

 

FORENINGEN ARRANGERER:

 

Snart tager vi igen hul på et nyt år, som forhåbentlig vil bringe gode oplevelser på mange måder til vore medlemmer. Især håber vi naturligvis i bestyrelsen, at I vil kunne lide vort forårsprogram:

 

 

Vi begynder året med et ”jubilæumsforedrag”:

 

 

Torsdag den 11. januar kl. 19: Horsens og Barakkerne - en 100-årig historie

 

 

For nogle var det alle tiders sted at bo. Andre kaldte det ren slum. Barakkerne nord for Nørretorv skrev deres helt eget kapitel i Horsens' historie. Opført for at løse en voldsom boligmangel i årene efter Første Verdenskrig og beregnet til at holde et årti. Men tiden og beboerne ville noget andet.

2018 er 100-året for opførelsen af de første barakhuse i Horsens. Historien om husene bliver fortalt af journalist og forfatter Chr. Rimestad, som i 2007 skrev bogen om Barakkerne, og forfatter Bent Riis, som husker kvarteret, hvor bl.a. hans bedsteforældre boede.

 

Foredragsholdere: Journalist og forfatter Chr. Rimestad og forfatter Bent Riis

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen, Tobaksgården

Alle er velkomne, gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer: 25-. kr.

 

 

 

Horsens Bibliotek har informeret os om følgende arrangement:

 

 

Onsdag den 17. januar kl. 14: Synagogen i Horsens fylder 150 år

 

 

Jødernes historie i Danmark begynder med Chr. IV i 1622. Kongen ønskede at skaffe Hamburg konkurrence og grundlagde Glückstadt, hvortil han indbød jøder fra Amsterdam og Hamburg til at bosætte sig. Han havde hørt om deres evner som købmænd med internationale forbindelser. Det skete i 1622, men det blev ingen succes. Man siger spottende, at byen blev hverken Glück eller Stadt. Efterhånden fik jøderne lov til at bosætte sig i det egentlige kongerige, og i 1803 fik jøderne i Horsens tilladelse til at holde synagoge.  I mange år blev gudstjenesterne holdt i et privat hus i Søndergade. Men i 1867 blev det endeligt muligt at opføre en rigtig synagoge i Farvergade. I anledning af 150 årsdagen for denne indvielse vil tidligere overrabbiner Bent Lexner fortælle om nogle af de familier, der boede i Horsens, samt give et indblik i, hvordan det jødiske liv formede sig i en provinsby. Den jødiske menighed er i dag forsvundet. Tilbage er den jødiske begravelsesplads omkring Frederiksgade. 

 

Foredragsholder: Tidl. overrabbiner Bent Lexner

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding, gratis adgang

Arrangør: Horsens Bibliotek

 

 

Og så har vi i samarbejde med Horsens Museum som tidligere år:

 

 

Onsdag den 31. januar kl. 19: Årets udgravninger.

 

 

Traditionen tro fortæller museets arkæologer denne aften om årets udgravninger og fund. Aftenen byder blandt meget andet på fortællingen om rensdyrjægerne ved dødishullet, en halv jernalderlandsby, der er blevet hel, nye hustyper og en ensom krigergrav ved Vær samt naturligvis årets bedste detektorfund.

 

Foredragsholdere: Horsens Museums arkæologer

Sted: Bemærk: Horsens Museum, Sundvej 1A, 8700 Horsens

Alle er velkomne, gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer 25,- kr.

 

 

Torsdag den 1. marts kl. 19: Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig 1914-1918

 

 

Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater i Den store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede, og ca. 4.000 blev taget til fange. I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse - og om de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder. Det tyske nederlag i krigen gav mulighed for, at sønderjyderne kunne stemme sig hjem til Danmark. Men hvor skulle den kommende grænse gå? Det blev ét af de mest omdiskuterede spørgsmål i Danmarks historie.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland-Sønderborg Slot

Sted: Foredragsalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding. Gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer 25,- kr.

 

 

Torsdag den 15. marts kl. 19: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber - hverdagsliv 1771-96 på herregården Bidstrup og i Horsens

 

 

Med foredraget om Karens Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber 1771-96 kommer man tæt på herregårdsfruens hverdagsliv såvel på Bidstrup ved Langå som på besøg hos svigermoderen Bodil Hofgaard i det Lichtenbergske Palæ på Søndergade i Horsens.

Som ung enke faldt det i hendes lod at styre gården ud af det økonomiske uføre, som hendes mand, Hans Henrik de Lichtenberg, havde forvoldt inden sin tidlige død i 1777, og hendes optegnelser giver et interessant indblik i forholdet til fæstebønderne og deres hoveri i ladegård, stald­gård og på marken.

Vi følger i hælene på Karen, kommer med på jagt- og fisketure, på indkøbsture med svigerinderne på Søndergade i Horsens, og vi kommer tæt på fødsler, dødsfald og alle livets tildragelser. Udgivelsen af Karens små dagbøger og regnskabsbøger i 2009 har givet forskere og museumsfolk meget viden om det daglige liv på herregården og i den fornemt ombyggede købmandsgård i 1700-tallet.

 

Foredragsholder: Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff, Den Gamle By

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Alle er velkomne, foredraget arrangeres i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland, og der er gratis adgang for medlemmer af de to foreninger, ikke medlemmer 25,- kr.

 

 

Lørdag den 14. april kl. 11: Kør selv tur til Moesgaard Museum

 

 

Igen i år arrangerer vi en tur til Moesgaard Museum. Denne gang gælder det den nye og meget roste middelalderudstilling.

Vi mødes ved hovedindgangen kl. 11, hvor vi samles til en guidet rundvisning i den nye middelalderudstilling. Turen varer en time, hvorefter man selv kan gå rundt på museet. Kl. 13 samles de, der ønsker det, til en fælles frokost (for egen regning). Man kan også fortsætte besøget indtil lukketid kl. 17.

 

Tilmelding senest den 5. april er nødvendig, og her skal oplyses, om man selv kører og kan medtage en eller flere andre eller om man ønsker kørelejlighed, om man ønsker at spise frokost i restauranten (ikke inkluderet), samt om man har årskort til Moesgaard Museum.

 

Mødested: Hovedindgangen Moesgaard Museum, Moesgaard alle 15, 8270  Højbjerg

Tilmelding: pr mail til benedicte@overgaard.nu eller evt. sms til 4078 2127.

Pris: 150 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 200 kr. For medlemmer med årskort til Moesgaard Museum: 50,- kr., ikke-medlemmer med årskort til Moesgaard Museum: 75,- kr.

                                 

 

Torsdag den 19. april kl. 19: Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Horsens Kulturhistoriske forening.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.                 

4. Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Indkomne forslag.

     7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og

        desuden skal vælges 2 suppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant.                                    

     8. Eventuelt.

På valg er: Benedicte Overgaard, Christian Frederiksen og Hanne Thellesen. De er alle villige til at modtage valg. Bodil Møller Knudsen ønsker desværre at udtræde af bestyrelsen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 5. april.

Efter generalforsamlingen er der kaffe/the med kage og herefter et lille foredrag, hvis titel i skrivende stund endnu ikke er fastlagt.

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek.                                                                                 Tilmelding: Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til senest den 16. april til hanne.hybschmann@thellesen.com.

 

Horsens Museum arrangerer:

 

Under denne overskrift bringes i kronologisk rækkefølge omtale af rundvisninger m.m., som arrangeres af Horsens Museum. For at deltage, skal man tilmelde sig på www.horsensmuseum.dk , hvor også betaling foregår. Kvittering for tilmelding og betaling skal medbringes til rundvisning eller foredrag. Prisen vil fremgå af hjemmesiden.

Redaktøren påtager sig ikke noget ansvar for evt. fejl i oplysningerne om museets arrangementer! Vær sød selv at kontrollere på museets hjemmeside.

 

 

Tirsdag d. 13. marts kl. 16: Aktuel arkæologi

 

 

Museets arkæologer byder indenfor på Horsens Museum til fortællinger om aktuelle udgravninger og fund. Der vil også være adgang til museets udstillinger.

 

Rundviser/foredragsholder: Horsens Museums arkæologer

Sted: Horsens Museum, Sundvej 1A

Pris: 25 kr. (+ gebyr). Begrænset antal pladser.

Varighed: 1 time

 

Historiske tirsdage har i foråret temaet: Under overfladen – bag facaden

 

 

Tirsdag d. 3. april kl. 16.30: Byvandring

 

 

Nærmere oplysninger om rundvisningen mangler, se venligst museets hjemmeside

 

Rundviser: Museumsinspektør Lars Pagh

Mødested: Se Horsens Museums hjemmeside

Pris: 25 kr. (+ gebyr)

 

Tirsdag den 17. april kl. 16.30: Byvandring

 

 

Nærmere oplysninger om rundvisningen mangler, se venligst museets hjemmeside

 

Rundviser: Arkæolog Allan Skou Larsen

Mødested: Se Horsens Museums hjemmeside

Pris: 25 kr. (+ gebyr)

Varighed: Ca. 1 time

 

 

Tirsdag d. 8. maj kl. 16.30: Byvandring: En by sover aldrig

 

 

Selvom der er mørkt og stille bag facaden, sker der altid noget under overfladen. Denne byvandring handler om de bygninger, hvor der sker noget om natten; hvor horsensianerne får indblik i bagsiden af byens liv. Kom bl.a. med rundt til den gamle politistation, brandstation og fattiggård.

 

Rundviser: Museumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen

Mødested: Mælketorvet, foran Horsens Ny teater

Pris: 25 kr. (+ gebyr)

Varighed: Ca. 1 time

 

 

Søndag d. 22. april: Fortidsmindedag 2018

Slots- og Kulturstyrelsen og de lokale museer gik for nogle år siden sammen om at skabe en Fortidsmindedag i Danmark. Formålet er at lokke danskerne ud i by og land for at øge kendskabet til og interessen for danmarkshistorien via et besøg på et af vores mange, fantastiske fortidsminder. Dagen sætter også fokus på det lokale ejerskab, det frivillige engagement og forvaltningen af de fredede fortidsminder.

Oplysninger om arrangement på www.horsensmuseum.dk

 

 

Torsdagstaler på Byarkivet, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

 

 

Byarkivet inviterer den første torsdag i hver måned (juli og august undtaget) kl. 16 til en talerække med skiftende fortællere, hvor forskellige emner vil blive præsenteret under uformelle rammer.

 

 Mødested: Byarkivet, Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Pris: 25 (+gebyr) inkl. Kaffe/the

Varighed: Ca. 1 time

 

 

 

MEDDELELSER

 

Nogle praktiske oplysninger:

 

Henvendelser vedr. medlemsskab eller ændringer i adresse eller mail rettes gerne til formanden, Benedicte Overgaard, benedicte@overgaard.nu eller til kassereren, Hanne Hybschmann Thellesen, hanne.hybschmann@thellesen.com

Find os også på www.horsenskulturhistoriskeforening.dk

 

Vi vil rigtig gerne have medlemmernes mailadresser, så har du endnu ikke meddelt os din, så gør det meget gerne til formand eller kasserer.

 

Det er altid svært at forudse, hvor mange mennesker, der kommer til de enkelte foredrag.

Bibliotekets foredragssal må kun have 90 tilhørere, og vi har en enkelt gang været ude for at måtte afvise nogle interesserede. Så vil du være sikker på en plads, så kom venligst i god tid.

 

Arkæologigruppe:

I maj måned inviterede vi til et møde med henblik på at danne en gruppe af arkæologiinteresserede, som f.eks. kunne hjælpe med registrering af visse fund og evt. deltage i udgravninger og lignende.

Så hvis DU er interesseret i at komme med i gruppen og evt. også hjælpe med at tilrettelægge arbejdet, så henvend dig snarest til Allan Skou Larsen på tlf. 2536 4433 eller på mail til lisbetfloee@hotmail.com

Suppleant i vores bestyrelse, Ejgil Lauritzen, har lagt et stort arbejde i at forny vores hjemmeside www.horsenskulturhistoriskeforening.dk  og den er blevet rigtig fin!

Det er vi superglade for.

Ejgil har også gjort lidt ved vores facebookside, og det ville være dejligt, hvis I som medlemmer vil gå ind og kigge engang imellem, og selvfølgelig helst ”like” os!

Skulle DU måske sidde med tanker om, hvordan vores digitale kommunikation kunne gøres bedre, må du rigtig gerne skrive til formanden med dine ideer.

Det må du forresten altid…- også om andet!

 

 

 

 

KALENDEREN

 

Torsdag den 11. januar kl.19: Foredrag om barakkerne i Horsens

Onsdag den 17. januar kl. 14: Foredrag om den jødiske menighed og synagogen

Onsdag den 31. januar kl. 19: Årets udgravninger, Horsens Museum, Sundvej 1A

Torsdag den 1. februar kl. 16: Torsdagstale på Byarkivet

Torsdag den 1. marts kl. 19: Foredrag: Frontliv, faneflugt og fangelejr.

Torsdag den 1. marts kl. 16: Torsdagstale på Byarkivet

Tirsdag den 13. marts kl. 16: Aktuelle Udgravninger. Horsens Museum, Sundvej 1 A

Torsdag den 15. marts kl. 19: Foredrag Karen Rosenkrantz´ dagbøger og regnskaber

Tirsdag den 3. april kl. 16.30: Historisk tirsdag, byvandring, se museets hjemmeside

Torsdag den 5. april kl. 16: Torsdagstale på Byarkivet

Lørdag den 14. april kl. 11: Kør-selv-tur til Moesgaard. Husk tilmelding senest den 5. april

Torsdag den 17. april kl. 16.30: Historisk tirsdag, byvandring, se museets hjemmeside

Torsdag den 19. april kl. 19: Generalforsamling

Torsdag den 3. maj kl. 16: Torsdagstale på Byarkivet

Tirsdag den 8. maj kl. 16.30: Historisk tirsdag, byvandring, se museets hjemmeside

 

Hvor intet andet er nævnt, finder arrangementerne sted i foredragssalen på Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Arrangementer markeret med rød skrift er foreningens egne arrangementer

Øvrige er arrangeret af Horsens Museum; yderligere oplysninger herom, samt tilmelding og betaling til disse findes på www.horsensmuseum.dk

 

Medlemsblad