Aktiviteter arrangeret af Horsens Kulturhistoriske Forening

 

Mandag den 12. februar kl. 19: Horsens og Barakkerne - en 100-årig historie

For nogle var det alle tiders sted at bo. Andre kaldte det ren slum. Barakkerne nord for Nørretorv skrev deres helt eget kapitel i Horsens' historie. Opført for at løse en voldsom boligmangel i årene efter Første Verdenskrig og beregnet til at holde et årti. Men tiden og beboerne ville noget andet.

2018 er 100-året for opførelsen af de første barakhuse i Horsens. Historien om husene bliver fortalt af journalist og forfatter Chr. Rimestad, som i 2007 skrev bogen om Barakkerne, og forfatter Bent Riis, som husker kvarteret, hvor bl.a. hans bedsteforældre boede.

 

Foredragsholdere: Journalist og forfatter Chr. Rimestad og forfatter Bent Riis

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen, Tobaksgården

Alle er velkomne, gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer: 25-. kr.

 

Torsdag den 1. marts kl. 19: Frontliv, faneflugt og fangelejr. Sønderjyder i Den store Krig 1914-1918

Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I alt ca. 35.000 sønderjyske mænd deltog som soldater i Den store Krig. Ca. 6.000 faldt, ca. 2.500 deserterede, og ca. 4.000 blev taget til fange. I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse - og om de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder. Det tyske nederlag i krigen gav mulighed for, at sønderjyderne kunne stemme sig hjem til Danmark. Men hvor skulle den kommende grænse gå? Det blev ét af de mest omdiskuterede spørgsmål i Danmarks historie.

 

Foredragsholder: Museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland-Sønderborg Slot

Sted: Foredragsalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Ingen tilmelding. Gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer 25,- kr.

 

 

Torsdag den 15. marts kl. 19: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber - hverdagsliv 1771-96 på herregården Bidstrup og i Horsens

Med foredraget om Karens Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber 1771-96 kommer man tæt på herregårdsfruens hverdagsliv såvel på Bidstrup ved Langå som på besøg hos svigermoderen Bodil Hofgaard i det Lichtenbergske Palæ på Søndergade i Horsens.

Som ung enke faldt det i hendes lod at styre gården ud af det økonomiske uføre, som hendes mand, Hans Henrik de Lichtenberg, havde forvoldt inden sin tidlige død i 1777, og hendes optegnelser giver et interessant indblik i forholdet til fæstebønderne og deres hoveri i ladegård, stald­gård og på marken.

Vi følger i hælene på Karen, kommer med på jagt- og fisketure, på indkøbsture med svigerinderne på Søndergade i Horsens, og vi kommer tæt på fødsler, dødsfald og alle livets tildragelser. Udgivelsen af Karens små dagbøger og regnskabsbøger i 2009 har givet forskere og museumsfolk meget viden om det daglige liv på herregården og i den fornemt ombyggede købmandsgård i 1700-tallet.

 

Foredragsholder: Seniorforsker, dr. phil. Annette Hoff, Den Gamle By

Sted: Horsens Bibliotek, foredragssalen

Alle er velkomne, foredraget arrangeres i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland, og der er gratis adgang for medlemmer af de to foreninger, ikke medlemmer 25,- kr.

 

 

Lørdag den 14. april kl. 11: Kør selv tur til Moesgaard Museum

Igen i år arrangerer vi en tur til Moesgaard Museum. Denne gang gælder det den nye og meget roste middelalderudstilling.

Vi mødes ved hovedindgangen kl. 11, hvor vi samles til en guidet rundvisning i den nye middelalderudstilling. Turen varer en time, hvorefter man selv kan gå rundt på museet. Kl. 13 samles de, der ønsker det, til en fælles frokost (for egen regning). Man kan også fortsætte besøget indtil lukketid kl. 17.

 

Tilmelding senest den 5. april er nødvendig, og her skal oplyses, om man selv kører og kan medtage en eller flere andre eller om man ønsker kørelejlighed, om man ønsker at spise frokost i restauranten (ikke inkluderet), samt om man har årskort til Moesgaard Museum.

 

Mødested: Hovedindgangen Moesgaard Museum, Moesgaard alle 15, 8270  Højbjerg

Tilmelding: pr mail til benedicte@overgaard.nu eller evt. sms til 4078 2127.

Pris: 150 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 200 kr. For medlemmer med årskort til Moesgaard Museum: 50,- kr., ikke-medlemmer med årskort til Moesgaard Museum: 75,- kr.

                                 

 

Torsdag den 19. april kl. 19: Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Horsens Kulturhistoriske forening.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.                 

4. Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Indkomne forslag.

     7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og

        desuden skal vælges 2 suppleanter, samt en revisor og en revisorsuppleant.                                    

     8. Eventuelt.

På valg er: Benedicte Overgaard, Christian Frederiksen og Hanne Thellesen. De er alle villige til at modtage valg. Bodil Møller Knudsen ønsker desværre at udtræde af bestyrelsen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 5. april.

Efter generalforsamlingen er der kaffe/the med kage og herefter et lille foredrag, hvis titel i skrivende stund endnu ikke er fastlagt.

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek.

Tilmelding: Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til senest den 16. april til hanne.hybschmann@thellesen.com.