Aktiviteter arrangeret af Horsens Kulturhistoriske Forening

 

Torsdag den 12. april kl. 19: Generalforsamling. 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Horsens Kulturhistoriske forening.

Dagsorden i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.                 

4. Orientering om bestyrelsens beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og desuden skal der vælges 2 suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

På valg er: Benedicte Overgaard, Christian Frederiksen og Hanne Thellesen. De er alle villige til at modtage valg. Bodil Møller Knudsen ønsker desværre at udtræde af bestyrelsen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 5. april.

Efter generalforsamlingen er der kaffe/the med kage. Herefter kommer Jens Bagge fra Museum Tremhøj og fortæller.

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek.

Tilmelding: Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til senest den 11. april til hanne.hybschmann@thellesen.com.

 

Lørdag den 14. april kl. 11: Kør-selv tur til Moesgaard Museum

Igen i år arrangerer vi en tur til Moesgaard Museum. Denne gang gælder det den nye og meget roste middelalderudstilling.

Vi mødes ved hovedindgangen kl. 11, hvor vi samles til en guidet rundvisning i den nye middelalderudstilling. Turen varer en time, hvorefter man selv kan gå rundt på museet. Kl. 13 samles de, der ønsker det, til en fælles frokost (for egen regning). Man kan også fortsætte besøget indtil lukketid kl. 17.

Tilmelding senest den 5. april er nødvendig, og her skal oplyses, om man selv kører og kan medtage en eller flere andre eller om man ønsker kørelejlighed, om man ønsker at spise frokost i restauranten (ikke inkluderet), samt om man har årskort til Moesgaard Museum.

Frokosten bliver enten en buffet til kr 175,- eller en enkelt ret til ca. 100,- kr ekskl. drikkevarer. Oplys gerne ved tilmeldingen, hvad du ønsker.

Mødested: Hovedindgangen Moesgaard Museum, Moesgaard alle 15, 8270  Højbjerg

Tilmelding: pr mail til benedicte@overgaard.nu eller evt. sms til 4078 2127.

Pris: 150 kr. for medlemmer, ikke-medlemmer 200 kr. For medlemmer med årskort til Moesgaard Museum: 50,- kr., ikke-medlemmer med årskort til Moesgaard Museum: 75,- kr.

 

Onsdag den 2. maj kl. 19: Stenalder og Bronzealder, Højt mod Nord

Fra Danmarks vendes blikket mod nord, langt mod nord. Vi følger den nordiske bronzealderkulturs ekspansion op gennem Norge i tiden mellem 1700 og 500 f.Kr. I store dele af Norge blev landbrug først indført i løbet af bronzealderen. Helleristninger – med fine skibsbilleder – og fund af bronzegenstande ser vi på i de fascinerende nordnorske landbrugs-landskaber. Vi rejser mod nord så langt som vi overhovedet kan komme, til Alta i Finmark. Selv her, ved den yderste grænse for landbrug og kvægavl finder vi sporene fra Nordens bronzealder, med rødder langt mod syd.

I foredraget rækkes der tilbage i tid, tilbage til stenalderens dysser og jættestuer, omkring 3300 f.Kr. Vi besøger de nordligste af de monumentale stengrave i landskaberne, i Vestsverige, i Sydnorge og på Shetlandsøerne langt ude i kolde hav.

 

Flemming Kaul er en af Europas førende bronzealder-eksperter, hvor han bl.a. har forsket i bronzealderens religiøse billedverden. Han har yderligere arbejdet med stenalderens dysser og jættestuer, også ved en række udgravninger.

 

Foredragsholder: museumsinspektør, dr.phil. Flemming Kaul, Nationalmuseet.

Mødested: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Pris: 25 kr. (+ gebyr)

Varighed: Ca. 1,5 time

NB. Billetter kan allerede købes nu via denne hjemmeside. Gå ind på menupunktet "Billetter" og følg vejledningen.