Foredrag om teglværker

Mandag den 12.9. kl. 19.00 på Horsens Bibliotek, Tobaksgården.

Foredragsholdere var Jacob Hanquist Petersen, som har skrevet flere bøger om emnet, samt Verner Bjerge.

Om foredraget:

Der er i Danmark 263 vejnavne, hvor "tegl" indgår. De dækker over 92 forekomster af "Teglværksvej", 51 tilfælde af "Teglgårdsvej" og en række varianter med "parken", "bakken" osv. Men sporene efter teglværkerne og teglgårdene er svære at finde. Der er i dag kun 15 teglværker tilbage i Danmark, som stadig brænder mursten eller tagsten.
I 1997 var der 29, i 1960 225, i 1838 var der 984 i Kongeriget alene, og historisk har der været hen imod 3000 teglværker og teglgårde i Danmark inklusive hertugdømmet Slesvig. De små er lige så vel som de store en del af teglbranchens historie, idet mange af de små lokale teglgårde var forudsætningen for realistisk adgang til teglbyggeri i mange landdistrikter.
Nationalprojektets formål går ud på at indsamle og formidle teglværkernes historie - i  bl.a. bogform. Det er indtil nu blevet til 5 bøger og foredraget vil handle om fremstilling af tegl, men i høj grad også om udvalgte lokale teglværker i Horsens og nærmeste omegn. Der har været næste ti teglværker i eller ganske tæt på Horsens og det er blandt andet disse som der vil sættes fokus på i ord og billeder.
 
 

Kør-selv-tur til Høj Stene, Kongensbro

Foreningens næste arrangement er en kør-selv-tur lørdag den 8. oktober 2022. Turen går til Høj Stene ved Kongensbro. 

Kom med og oplev den restaurerede og for nyligt undersøgte og delvis udgravede skibssætning fra tiden før vikingetiden, yngre germansk jernalder. Skibssætningen var udsat for både plyndring og ødelæggelse i flere hundrede år. Da Moesgård gik i gang med restaureringsarbejdet og særlige undersøgelser og udgravning, blev det samtidig en ny og tiltrængt forskningsindsats, i tolkningen af skibssætninger i Sydskandinavien. En forskning Horsens Museum også kan drage nytte af, når skibssætningen på Endelave til næste år skal undersøges igen. Forhistorisk arkæolog Allan Skou Larsen guider på turen og fortæller om de overraskende resultater af Moesgårds undersøgelser og forskning.

Turens program.

Der arrangeres fælleskørsel til en pris på 40 kr. pr. person for at køre med.

Kl. 13.15  Kørslen starter fra University Collage’s P-plads ud for Emil Møllers Gade. Turen går til Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Parkering ved kroen. P-pladsen er let at finde.

Kl. 14.30  Kaffebord på kroen. Kaffebordet (kaffe/te + krigle 94 kr.) er for egen regning.

Kl. 15.00  Gåtur langs Gudenåen ad pramdragerstien til skibssætningen. Strækningen er på 700-800 meter. Stien er forholdsvis plan men kan være lidt fugtig.

Kl. 15.15  Arkæolog Allan Skou Larsen vil fortælle om stedet.

 Kl. 16.00  Hjemkørsel.

Vi håber, at mange af jer deltager. Det er virkelig en spændende skibssætning og den største efter Jelling.