Foto: Horsens Museum

Velkommen til vores forenings hjemmeside

Foreningen formidler kulturhistorisk viden og støtter Horsens Museum og Byarkivet i Horsens .

Der arrangeres foredrag, udflugter og ekskursioner  og interesserede medlemmer kan deltage i arbejdsgrupper indenfor arkivopgaver og amatørarkæologi. 

Er du interesseret i at vide mere om os og vore aktiviteter,
så se dig om her på hjemmesiden, og skulle der være yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Ønsker du billet til ét af foreningens arrangementer:

Tryk på ”Køb billetter” i bjælken herover, derefter på den understregede titel og følg herefter anvisningerne.

Medlemmer: Tast billetkode først og tryk på SEND,  derefter antal billetter m.m. 

Du kan også følge os på Facebook: www.facebook.com/kulturhistorie

 

Sidste nyt: Skeletter og knogler - Hvad kan vi lære af dem?

Glæd jer allerede nu til et spændende foredrag i marts 2023. Professor og forsker Niels Lynnerup kommer og holder foredrag om, hvilke oplysninger man kan få ud af fundne skeletter og knogler fra forhistorisk tid og indtil 1700-tallet.

Kør-selv-tur til Høj Stene, Kongensbro

Foreningens næste arrangement er en kør-selv-tur lørdag den 8. oktober 2022. Turen går til Høj Stene ved Kongensbro. 

Kom med og oplev den restaurerede og for nyligt undersøgte og delvis udgravede skibssætning fra tiden før vikingetiden, yngre germansk jernalder. Skibssætningen var udsat for både plyndring og ødelæggelse i flere hundrede år. Da Moesgård gik i gang med restaureringsarbejdet og særlige undersøgelser og udgravning, blev det samtidig en ny og tiltrængt forskningsindsats, i tolkningen af skibssætninger i Sydskandinavien. En forskning Horsens Museum også kan drage nytte af, når skibssætningen på Endelave til næste år skal undersøges igen. Forhistorisk arkæolog Allan Skou Larsen guider på turen og fortæller om de overraskende resultater af Moesgårds undersøgelser og forskning.

Turens program.

Der arrangeres fælleskørsel til en pris på 40 kr. pr. person for at køre med.

Kl. 13.15  Kørslen starter fra University Collage’s P-plads ud for Emil Møllers Gade. Turen går til Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Ans By. Parkering ved kroen. P-pladsen er let at finde.

Kl. 14.30  Kaffebord på kroen. Kaffebordet (kaffe/te + krigle 94 kr.) er for egen regning.

Kl. 15.00  Gåtur langs Gudenåen ad pramdragerstien til skibssætningen. Strækningen er på 700-800 meter. Stien er forholdsvis plan men kan være lidt fugtig.

Kl. 15.15  Arkæolog Allan Skou Larsen vil fortælle om stedet.

 Kl. 16.00  Hjemkørsel.

Vi håber, at mange af jer deltager. Det er virkelig en spændende skibssætning og den største efter Jelling.

Tilmelding  skal ske til formanden (mail: hanne.hybschmann@thellesen.com) senest den 28.09.2022. Der skal angives, om man vil køre selv, være chauffør eller køre med. Så fylder vi bilerne op på P-pladsen. Kører man selv, kan man køre direkte til kroen.

Betaling: 94 kr. for kaffe og kringle betales i forvejen på kontonr. 71602512445 eller på Mobile Pay 20977577 til kasserer Mogens Christensen.

Ikke-medlemmer, kan deltage for 40 kr. ekstra.

På gensyn

Bestyrelsen

Danmark set fra luften i lokal- og slægtshistorie

Mandag, 31. oktober 2022, kl. 19 - 21

Det Kgl. Bibliotek har siden 2012 lagt over 2.000.000 historiske luftfotografieronline på internetportalen Danmark set fra luften - før Google. Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl, der har været tilknyttet projektet sidens dets start, fortæller om Det Kgl. Biblioteks unikke samling af luftfotografier fra det 20. århundrede, om brugen af Danmark set fra luften, og de muligheder som portalen giver lokal- og slægtshistorikere.

Foredragsholder: Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl

Sted: VIA University Collage AUD01, Banegårdsgade 2, Horsens

Pris:  Gratis

Arrangør:  FUHH og Horsens Kulturhistoriske Forening

Billetter:  Fås på FUHH’s hjemmeside www.fuhh.dk

Dagligdag på herregården omkring 1920

Tirsdag, 8. november 2022, kl. 19 - 21

De danske herregårde var blandt de største arbejdspladser på landet helt frem til Anden Verdenskrig. Både hovedbygningen og avlsbygningerne dannede således ramme om mange menneskers liv fra vugge til grav.
Her var tjenestepiger, lugekoner, kuske, køkkenpiger, tjenere, skov- og markarbejder. Og i hovedbygningen – på selve slottet – residerede herskabet. Således også på Gammel Estrup på Djursland, hvor den samme slægt boede i 600 år – helt frem til starten af 1900-tallet.
Tidligere museumsdirektør Britta Andersen fortæller historien om Gammel Estrup lige efter Første Verdenskrig – og inden familien blev tvunget til at sælge hele herligheden, da greven døde i 1926.

Kom og hør om herskabets vaner, de festlige teenagedøtre og deres venner fra København – eller om den hårdt prøvede stuepige Anna Hoppe og husjomfruen Ottilie Olesen i køkkenet.

Foredragsholder: Britta Andersen, tidligere museumsdirektør på Gl. Estrup                 

Sted: VIA University Collage AUD01, Banegårdsgade 2, Horsens

Pris: Gratis 

Arrangør: FUHH og Horsens Kulturhistoriske Forening

Billetter: Fås på FUHH’s hjemmeside www.fuhh.dk

Tidligere arrangementer: Foredrag om teglværker

Så er alle forhåbentlig klar til en ny sæson. 

Første arrangement er et spændende foredrag om teglværker i Horsens og omegn.

Det foregår mandag den 12.9. kl. 19.00 på Horsens Bibliotek, Tobaksgården.

Foredragsholdere er Jacob Hanquist Petersen, som har skrevet flere bøger om emnet, samt Verner Bjerge.

Om foredraget:

Der er i Danmark 263 vejnavne, hvor "tegl" indgår. De dækker over 92 forekomster af "Teglværksvej", 51 tilfælde af "Teglgårdsvej" og en række varianter med "parken", "bakken" osv. Men sporene efter teglværkerne og teglgårdene er svære at finde. Der er i dag kun 15 teglværker tilbage i Danmark, som stadig brænder mursten eller tagsten.
I 1997 var der 29, i 1960 225, i 1838 var der 984 i Kongeriget alene, og historisk har der været hen imod 3000 teglværker og teglgårde i Danmark inklusive hertugdømmet Slesvig. De små er lige så vel som de store en del af teglbranchens historie, idet mange af de små lokale teglgårde var forudsætningen for realistisk adgang til teglbyggeri i mange landdistrikter.
Nationalprojektets formål går ud på at indsamle og formidle teglværkernes historie - i  bl.a. bogform. Det er indtil nu blevet til 5 bøger og foredraget vil handle om fremstilling af tegl, men i høj grad også om udvalgte lokale teglværker i Horsens og nærmeste omegn. Der har været næste ti teglværker i eller ganske tæt på Horsens og det er blandt andet disse som der vil sættes fokus på i ord og billeder.
 
Billetsalget er åbent - se under "Køb billetter"

Guided tur til det gamle Gedved

Lørdag den 11. juni 2022 kl. 11.00 er der guidet forsommertur i det gamle Gedved.

Gedved vokser sig stor i disse år, men for 150 år siden var landsbyen en lille overskuelig bonde-landsby, som så mange andre. I 1854 blev Gedved Folkehøjskole grundlagt og senere seminariet.

Op gennem 1960`erne udvides byen med byggeri af de første parcelhuse. Gedved Fjerkræslagteri var forinden etableret 1956.

Gedved menes at have sin oprindelse i 1400-tallet, men der har været bebyggelse adskillelige århundrede før. Navnet Gedved er spændende, forleddet af ordet betyder ged, bagleddet er mere usikkert, men kan betyde et helligt sted, en høj eller en gravhøj. En tolkning af navnet kunne være ”På gravhøjen, hvor der bedrives gede-kult”. Måske skal navnet Gedved forklares gennem Vikingernes Asa-tro: På taget af Vikingernes Valhal vokser træet Lærad som bl.a. geden Heidrun æder af, så flyder der rigelig af mjød fra gedens yver.

Gedved-området har de senere år været genstand for mange arkæologiske udgravninger fra alle dele af oldtiden, på turen fortælles der om nogle af de mest spændende oldtidsfund. Den nære historie fortælles på stederne, hvor de gamle butikker, kroen, bryggeriet og Købmand Rahbek lå. Sidstnævnte købmandshandel lukkede i løbet af 1980`erne og stod urørt i mange år. I 2007 blev butik og inventar taget ned af den Gamle By i Århus og er nu her indrettet som en historisk butik.
Den guidede turs rute omkranser det ældste Gedved ved Vestervej, senere ad Kirkevej rundt ved seminariet, skolen og fest- og sportspladsen.
Herefter lidt op ad Skanderborgvej/Egebjergvej og ned mod det gamle seminarium igen. Her er der nu et kultur- og medborgerhus samt et spisested, Café & Restaurant Schmidt, hvor vi til sidst sætter os til bordet og spiser frokost.

Efter frokosten har restaurantindehaveren Kristian Stig Schmidt lovet at lave en lille rundvisning på det gamle seminarium, så det bliver en hel halv dag med Gedveds historie.

Foto og tekst: Allan Skou Larsen

Mødested: Ved Kultur- og Medborgerhuset, Egebjergvej 1, 8751 Gedved.
P-plads: Evt. ved Brugsen ved siden af.
Frokost: Omkring kl. 13 
Gåtur: Omkring 3 km.
Guide: Arkæolog og kulturhistorisk guide Allan Skou Larsen.
Pris for medlemmer incl. frokost: kr. 100,-
Pris for ikke-medlemmer incl. frokost: kr. 150,-
Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding på hjemmesiden www.horsenskulturhistoriskeforening.dk senest tirsdag den 7. juni

 

Kør-selv-tur til Moesgaard

Søndag den 29. maj er der kør-selv-tur til Moesgaard Museum med rundvisning i særudstillingen "RUS - Vikinger i øst".

Vi har en guided rundvisning kl. 12:45, og mødes ved indgangen kl. 12:30.

Pris: Man betaler normal entre til Moesgaard Museum, rundvisningen er gratis for medlemmer, kr. 50,- for ikke-medlemmer. 

Tilmelding senest den 19.5. på mail eller SMS til ingenoes@gmail.com / 41285929 - oplys om evt. ønske om fælleskørsel fra Horsens.

Pladser fordeles efter først-til-mølle princippet

 

Om udstillingen:

”På togt mod Kalifatets sølv: Følg vikingerne på deres rejse over Østersøen, op og ned ad de russiske floder, til Konstantinopel og Kalifatet langt mod syd.

Her, under fjerne himmelstrøg, findes det eftertragtede sølv, som der ikke skyes mange midler for at få fingrene i. Med en blanding af handel, afpresning og vold skaber vikingerne et enormt netværk af handelsstationer og får stor indflydelse på politik og magt i områderne. Folkeslag fordrives, byer nedbrændes, og nye riger skabes.

Der handles dog ikke kun med pels og rav fra de hjemlige egne. Langs ruterne fanges og købes mennesker. Mange mennesker. Store menneskebure præger vikingernes markedspladser, og metervis af jernkæder holder varerne fanget, indtil de kynisk sælges videre – i jagten på sølvet. 

Tag med, når vikingerne sætter deres spor på verdenshistorien, på godt og ondt! ”

Tekst og foto: Moesgaard Museum

Tidligere foredrag: Metallernes tid

I foredragsrækken om råmaterialer er tiden nu kommet til metallerne, og i samarbejde med Horsens Museum har vi arrangeret dette spændende foredrag:

De første metaller kom til det danske område allerede i bondestenalderen,
og netop på Horsens-egnen har vi flere eksempler på meget sjældne kobberøkser
fra den tid.
Ellers var det ved overgangen til bronzealderen at en ny tid – metallernes tid –
for alvor blev indvarslet.
Foredraget vil fokusere på nogle af de fund af metaller og metalhåndværk, der kendes
fra Horses Museums område. Vi føres vidt omkring, fra de ældste ofringer af økser
af kobber og bronze, over udbredelsen af fibler, mønter og redskaber af sølv, bronze og bly,
til bronzestøbning, jernudvinding og smedning.
Desuden vil Lars Pagh komme ind på et forskningsprojekt, han har gennemført på Horsens
Museum, om opkulning af jern til stål i middelalderlige smedjer i Lund og Tyrsted.
Endelig vil han fortælle om udgravningen af to klokkestøberier inden for de
senere år, bl.a. i Tyrsted, hvor den fine klokke fra Tyrsted Kirke, der findes på
Nationalmuseet, meget vel kan være støbt.

Tid: Mandag den 14. marts kl. 19-21
Sted: Horsens Bibliotek, Tobaksgården, Horsens
Foredragsholder: Museumsinspektør, middelalderarkæolog cand.mag. Lars Pagh, Horsens Museum
Pris: kr. 40,- og gratis for medlemmer

De store koncerter

Torsdag den 10. februar 2022 

"Kom så, Horsens, er I derude?"

De store koncerter i Horsens og udviklingen fra fængselsby til kulturby

Det er lykkedes at lave en aftale om et foredrag med den lokale journalist og forfatter Christian Rimestad.

Foredraget har afsæt i Rimestads bog og vil blive afholdt på Horsens Museum, der er aktuel med udstillingen om Pretty Maids "Heavy".

Keramikkursus 26. og 27. februar 2022

Vi har fået en enestående mulighed for igen at tilbyde foreningens medlemmer et kursus i oldtidskeramik på Jernaldermiljøet i Vingsted. Kurset var tidligere planlagt i februar sidste år, men udsat på grund af Corona - vi håber, at det kan lade sig gøre denne gang.

Underviser er keramiker Anne Mette Trans, som har sin daglige gang på Jernaldercenteret.

Der vil være undervisning i, hvordan man fremstillede keramik i oldtiden, og derefter får hver deltager mulighed for at lave sit eget oldtidskar, inspireret af lokale keramikfund.

Karrene får vi udleveret senere, efter tørring og brænding i Vingsted.

Kurset foregår i Vingsted Mølles keramikværksted (indendørs).
Se iøvrigt medlemsblad nr. 60 januar 2022, for yderligere information.
 

Deltagerbetaling: Medlemmer: kr. 850 inkl. materialer og forplejning , kr. 1000 for ikke-medlemmer (Incl. 1 års medlemsskab).

Tilmelding kan ske til kassereren på mail: hanne.hybschmann@thellesen.com eller sms: 30245640 senest d. 5. februar. (Først til mølle princippet benyttes )

Der skal være min. 8 deltagere, og der kan højst være 12 deltagere på holdet. Tilmeldingen registreres først, når indbetaling af kursusgebyret er foretaget på Konto nr. 7160 2512445.

Er man ikke medlem, kan man melde sig ind i foreningen og deltage alligevel.

Vi arrangerer samkørsel fra Horsens begge dage.
  
Der er begrænset antal pladser, så det bliver først-til-mølle. 

Tidligere foredrag: Liv med ler

"Liv med ler" onsdag den 1.december på Horsens Bibliotek.

Historien om pottemagere og keramikere i Horsens-området fra 1890 og til i dag er beskrevet i bogen ”Liv med ler”, der fortæller om de markante pottemagere gennem tiden.

Forfatterne til bogen fortæller om, hvordan de gamle pottemagere i 1800-tallet levede spartansk med deres familier og arbejdede i kolde værksteder for at frembringe potter, tallerkner, skåle og fade til dagligdagens husgeråd. Pottemagerne arbejdede hårdt og tjente kun lidt.

Flere fabrikker og værksteder opstod fra 1890 og i løbet af 1900-tallet, og Horsens-området kom til at markere sig i den danske keramiktradition. Siden har faget udviklet sig, og der findes stadig aktive pottemagere i området, som fortrinsvis fremstiller keramisk kunsthåndværk.

I mere end to år har Ole Møller Andersen og Flemming Ahlgreen gravet sig ned i pottemagernes og keramikernes liv og historie.

Foredraget afholdes i samarbejde med Historisk Samfund for Sydøstjylland

Åhavnen i Horsens

Tirsdag den 5. oktober kl.19.00

Historien om Horsens gamle Åhavn, der blev til vores nuværende havn. 

Hvordan brugte havnebyen Horsens Bygholm Å`s nordlige gren som havn?

Hvad skete der, da de historiske skibstyper sejlede til fremmede lande og indenlandske havne? Hvad var lasterne med handels- og industribyens mange produkter og behov for råstoffer? Hvilke landbrugsvarer blev sejlet ud i dels forædlet form og dels som levende dyr? Og hvad med persontransporten ud og ind af byen.

Byen skylder havnen sin eksistens som den betydende provinsby, den blev. Indtil vore dage var horsensianernes indre forståelse, at deres by var en havneby med kontakter til det øvrige Danmark, ja til hele verden.

Hvordan har erhvervs havnen udviklet Horsens by gennem tiderne og ændret miljøet på havnearealerne?

Vi vil følge Åens historie under ledsagelse af:

Foredragsholder Allan Skou Larsen, arkæolog og by- og havnerundviser ved Horsens Museum

Sted: Foredragssalen, Horsens Bibliotek, Tobaksgården

Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 40,-

Epidemier i Danmarkshistorien

Super aktuelt - dette foredrag blev udskudt på grund af Corona-pandemien, men nu håber vi det lykkes.

Foredragsholder: Morten Arnika Skydsgaard, Fagleder for medicinhistorie, Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet. 

I foredraget fungerer epidemierne som lyskilder, der gennemlyser det danske samfund til forskellige tider. Epidemierne har i det hele taget forandret Danmark og i en række tilfælde skabt udvikling i samfundet. De er ikke blot destruktive begivenheder og har som oftest ført noget godt med sig.

Europas kongehuse og fyrstedømmer lærte med pestepidemierne (1350-1710), at isolation af syge, lukning af byer og kontrol med rejsende ved landegrænser er afgørende foranstaltninger.
Da koleraen fejede ind over Europa i 1800-tallet, ramte den hårdest i de voksende, overbefolkede byer. Koleraen udstillede elendigheden i slumkvartererne og medvirkede til, at byerne fik ren vandforsyning og efterhånden vandskyllende toiletter, som var forbundet til et kloaknet.
I 1900-tallet medførte kampen mod tuberkulosen et øget fokus på personlig hygiejne og salmonellaepidemier i 1980’erne afslørede bagsiden af et industrialiseret landbrug.

Epidemierne er der stadig – på én gang nærværende nutid og fjerne fortidige begivenheder - og fortsætter med at tage hovedrollen i danmarkshistorien.

Tid og sted: Tirsdag den 15. juni kl. 19.00, Horsens Bibliotek, foredragssalen.

Billetsalg åbnes senere her på siden. 

HUSK: at medbringe dokumentation for Corona-test, -vaccine eller -immunitet

Tegning: Vera, 10 år