Foto: Horsens Museum

Næste foredrag:

 

Onsdag den 30. oktober kl. 19: Kontinuitet og forandring - 30 års byarkæologi i Horsens

De sidste 30 års arkæologiske udgravninger har på næsten alle områder ændret forståelsen af Horsens bys oprindelse og udvikling. Særligt 1990'ernes gadeudgravninger var revolutionerende. Byen der allerede i 1100-tallet omtales som lille og smuk, viste sig at høre til blandt landets ældste med rødder tilbage i vikingetiden. Og kæmpe ambitioner i middelalderen betød, at en helt ny byplan efter europæisk forbillede sprængte alle rammer. 

De seneste 20 år har nye arkæologiske fund knyttet sig til de kendte. Vikingetiden har spredt sig, ukendte voldgrave er dukket op, sammen med matrikler og huse. Digital teknologi betyder, at gamle og nye fund kan samles til helheder, der skaber basis for se strukturer og sammenhænge, der tidligere næsten var usynlige. 

Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen har Horsens Museum i et forskningsprojekt samlet arkæologiske registreringer til en aktuel status for Horsens ældste historie med spændende resultater. Resultater der vil blive præsenteret i foredraget.

Sted: Byarkivet, Sundvej 1A, 8700 Horsens

 Gratis adgang, begrænset antal pladser, billet påkrævet. Se under "Køb billetter"

Næste foredrag:

Tirsdag den 12. november kl. 19: Lensafløsningen – baggrund og praksis               

I november 1919 vedtog Rigsdagen loven om lensafløsning, som betød ophævelse af nogle båndlagte familiegodser, afståelse af jord til udstykning og betaling af en afgift til staten. I meget herregårdshistorie er det blevet til den store, mørke begivenhed, som betød enden på de gode gamle dage. 

I foredraget vil Carsten Porskrog Rasmussen først se på, hvad det overhovedet var, man ville ophæve. Han skildrer baggrunden for grevskaber, baronier og stamhuse og deres udvikling frem til 1919. Dernæst ser han på lovens regler og på praksis i nogle udvalgte eksempler. 

Foredragsholder: dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland

Sted: Foredragssalen, Horsens bibliotek, Tobaksgården

Gratis adgang for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 40,-

Se:"køb billetter" øverst på siden

Tidligere aktiviteter:

Fra den 12. til den 16. september var 14 medlemmer af foreningen på studietur til Bornholm.

Se billeder fra turen under Galleri/Bornholm 2019

 

Arkæologigruppen har i sommer haft ikke mindre end 2 udgravninger igang , en jernaldergrube og en hulvej. 

Se iøvrigt under "Arkæologigruppen"

Velkommen til vores hjemmeside

Foreningen formidler kulturhistorisk viden og støtter Horsens Museum og Byarkivet i Horsens .

Der arrangeres foredrag, udflugter og ekskursioner  og interesserede medlemmer kan deltage i arbejdsgrupper indenfor arkivopgaver og amatørarkæologi.

 

Er du interesseret i at vide mere om os og vore aktiviteter,
så se dig om her på hjemmesiden, og skulle der være yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Du kan også følge os på Facebook: www.facebook.com/kulturhistorie