Hvem kan blive medlem og hvordan?

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner. Foreninger, firmaer og institutioner kan optages som støttemedlemmer.

Deltagelse i foreningens aktiviteter sker på medlemmernes eget ansvar, idet foreningen ikke har tegnet og ikke skal tegne forsikring for medlemmerne.

Indmeldelse 

Indmeldelse kan ske ved at rette henvendelse til kasserer Hanne , pr. mail: hanne.hybschmann@thellesen.com eller evt. på tlf./SMS 30245640.

Årskontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, er pr. 1. maj 2023 kr. 175 for enkeltpersoner.

 På foreningens generalforsamling den 9. april 2019 blev et forslag fra bestyrelsen om genindførelse af et "husstandskontingent" vedtaget.

Det betyder, at to personer med samme adresse i stedet for det "normale" enkeltmedlems kontingent til kr. 175, kan få medlemskab for i alt 300 kr. Husstand-medlemsskabet er ligesom enkeltperson–medlemsskabet personligt for de to samboende personer.

Et medlemsskab indebærer at man 2 gange årligt får tilsendt et medlemsblad, hvor foreningens aktiviteter er beskrevet.


Medlemmer har gratis adgang til vore foredrag og får rabat på arrangementer, hvor der opkræves entre eller deltagergebyr. Alle er velkomne til vore foredrag, men medlemmer har fortrinsret og ikke-medlemmer opkræves 40,- kr. i entre. Billetter fås på hjemmesiden, se "Køb billetter".   

 

Del siden