Efteråret 2023

Søndag den 10. september: Kør-selv-tur til Uldum Mølle og Uldum Kær

Guided tur med Jacob Hanquist og Allan Skou Larsen, hvor Jacob fortæller om Uldum Mølle og Allan fortæller om det moselig, der er fundet i Uldum Kær.

Arrangeres af Horsens Kulturhistoriske Forening.


Tirsdag den 26. september: Besøg på Horsens Idrætsarkiv

Guided rundvisning på Horsens Idrætsarkiv med "amatør-arkivar" Gunner Lindbæk Knudsen.

Gunner Lindbæk vil fortælle om byens idrætshistorie fra 1866 til i dag.

Arrangeres af Horsens Idrætsarkiv sammen med Horsens Kulturhistoriske Forening.


Mandag den 9. oktober: De første tekstiler

Foredrag med Dr. phil. Lise Bender Jørgensen.

Lise Bender Jørgensen fortæller om de første tekstiler, vi har kendskab til.

Arrangeres af Horsens Kulturhistoriske Forening sammen med Foreningen Norden.


Mandag den 30. oktober: Peter Sabroe --- UDSAT !!!

Foredrag med forfatter Erik Voss om Peter Sabroe, "De fattiges værn og de riges ris".

Arrangeres af Folkeuniversitet sammen med Horsens Kulturhistoriske Forening.

Foredraget må desværre udsættes til foråret 2024.


Torsdag den 23. november: Fortællinger fra Boller

Foredrag med Axel Stobberup og Niels Kolind.

Axel Stobberup, tidligere leder af kortafdelingen i Horsens Kommune, fortæller sine erindringer

fra Boller-området, hvor han er vokset op.

Arrangeres af Horsens Kulturhistoriske Forening


Onsdag den 6. december: Julemøde

Julehygge med foredrag, quiz og lidt godt til ganen. Lars Juel Sørensen kommer og holder 

foredrag om sin opvækst på Hanstedgård.

Arrangeres af Horsens Kulturhistoriske Forening.


Foråret 2023

Torsdag den 26. januar: Årets udgravningeri.

Horsens Museums arkæologer fortæller om årets udgravninger og fund. Arrangeres af Horsens Museum, arkæologi sammen med Horsens Kulturhistoriske Forening.


Mandag den 27. februar: Når havet ikke sletter alle spor - Stenalderbopladser

Foredrag med Peter Moe Astrup, arkæolog. Arrangeres sammen med Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Mandag den 13. marts: Skeletter og knogler - Hvad kan vi lære af dem?

Professor og forsker Niels Lynnerup holder foredrag om, hvilke oplysninger man kan få ud af fundne skeletter og knogler fra forhistorisk tid og indtil 1700-tallet.

Mandag den 27. marts: Bindingsværksbyen Horsens.

Museumsinspektør Lars Pagh holder foredrag om byggeriet af bindingsværkshuse i det gamle Horsens.


Mandag den 17. april: Generalforsamling.


Søndag den 14. maj: Kør-selv-tur til Vestbirk Vandkraftværk.

Guidet tur med arkæolog Allan Skou Larsen.


Tidligere års aktiviteter

Efteråret 2022

Mandag den 12. september:Teglværker i Horsens og omegn. Foredrag med Jacob Hanquist Petersen og Verner Bjerge.

Lørdag den 8. oktober: Kør-selv-tur til Høj Stene skibssætningen ved Kongensbro.

Mandag den 31. oktober: Danmark set fra luften i lokal- og slægtshistorie. Foredrag med forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl. Arrangeres sammen med Folkeuniversitetet for Horsens og Hedensted (FUHH).

Tirsdag den 8. november: Dagligliv på herregården omkring 1920. Foredrag med tidl. museumsdirektør Britta Andersen. Arrangeres sammen med FUHH.


Torsdag den 8. december: Julemøde. Julehygge samt lidt godt til ganen, quiz og foredrag om

"Jul på fængslet". Foredragsholder ermuseumsinspektør Anne Katrine Nagel Christensen.


Foråret 2022

Torsdag den 10. februar kl. 19-21: De store koncerter og Horsens som kulturby. Foredrag med Chr. Rimestad.

Weekenden 26. og 27. februar 2022: Keramikkursus på Jernaldermiljøet i Vingsted.

Mandag den 14. marts kl. 19-21: Metallernes tid i Horsens-området. Foredrag med Lars Pagh. Arrangeret af Horsens Kulturhistoriske Forening i samarbejde med Horsens Museum

Torsdag d. 21. april kl. 19-21: Generalforsamling og efterfølgende foredrag med arkæolog Per Borup om udgravningerne ved Bygholm Nørremark i 2019-2020

Søndag d. 29. maj kl. 12.45: Rundvisning på Moesgaard Museum. Kør-selv-tur.

Lørdag den 11. juni. kl. 11.00: Byrundtur i det gamle Gedved med frokost bagefter. Rundviser: Allan Skou Larsen.

Efteråret 2021

Tirsdag d. 10.august kl. 19-21: Generalforsamling 

Mandag d. 20. september kl. 19-21: Foredrag om Grønland i de sidste 300 år.
Foredragsholder Jens Lei Wendel-Hansen.
Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Horsens/hedensted.

Lørdag den 2.oktober kl. 14: Kør-selv-tur til Tremhøj Museum ved Tvingstrup

Tirsdag den 5.oktober kl. 19-21: Historien om Horsens' gamle Åhavn, der blev til vores nuværende havn. Udsat fra foråret.

Onsdag den 1. december kl. 19-21: Liv med Ler, om pottemagere og keramikere i Horsens-området

Tirsdag den 7. december kl. 19-21: Julemøde

Foråret 2021

Lørdag d. 17. april: Kør – selv - tur til Grænse- og Genforeningsmuseet - Aflyst på grund af Corona-restriktioner
Arrangeret af Horsens Kulturhistoriske Forening i samarbejde med Historisk Samfund for
Sydøstjylland.

Onsdag d. 21. april kl. 19-21: Årets udgravninger. Aflyst på grund af Corona-restriktioner. Arrangeret i samarbejde med Horsens Museum.

Søndag d. 25. april: Fortidsmindedag 2021. Besøg på Tremhøj Museum. Arrangeret af Horsens Museum og Arkæologigruppen

Tirsdag d. 27. april kl. 19-21: Epidemier i Danmark. Foredragsholder Morten Arnika Skydsgaard. Udsat - ny dato 15. juni 2021.

Torsdag d. 6. maj kl. 16.30: Torsdagstale: Bøvl med Bering. Foredragsholder: Orla Madsen
Arrangeret af Horsens Museum

Tirsdag d. 11. maj kl.16.30: Byvandring: Skibet skal sejle i nat. Foredragsholder: Allan Skou Larsen
Arrangeret af Horsens Museum

Onsdag d. 18. maj kl.16.30: Møllehus og flagermus Lytteaften v/Klostermølle. Foredragsholdere: Lars Pagh og Thorke Østergaard
Arrangeret af Horsens Museum

Onsdag d. 19. maj kl. 19-21: De fem onde år i Danmark 2. del 
Foredragsholder: Christian Rimestad. Ny dato 26. maj 2021

Torsdag d. 10. juni kl.17-20: Huse og heste ved Nørrestrand - cykeltur
Foredragsholdere: Martin Krog Nielsen og Thorke Østergaard
Arrangeret af Horsens Museum

Onsdag d. 16. juni kl.19-21: Megalitter og myretuer - natur og kultur ved Bygholm Sø
Foredragsholdere: Per Borup og Thorke Østergaard
Arrangeret af Horsens Museum

 

Del siden